onsdag 5 maj 2010

Perspektiv på livet


Att se vardagen ur nya perspektiv är alltid lärorikt (både rent teknikmässigt och vid val av motiv, inställning och så vidare). Här är en enkelkomposition sedd uppifrån, och ett rum med lite udda möbelkombination. Jag vill väcka frågor, vem bor här, varför ser det ut som det gör?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar